http://www.meteopress.cz/#sm=0-0

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/