image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie obce

Historie obce

Historie naší obce spadá do 13. června roku 1399. Tehdy dostal obec darem špitál u sv. Jana Křtitele v J. Hradci. Oblast ležela na strategické hranici tří území ( Čech, Moravy a Vitorazska.) Tvořily ji neprostupné lesy a bažiny.

Dle ústního podání zde ještě před rokem 1300 stály tři spalovny dřevěného uhlí. První milíř byl nahoře u Draxlerů. Druhý milíř byl v blízkosti nynější školy, kde stála usedlost rodu Spaziererů č.28, a třetí milíř stál u stavení rodu Schoferů, později rodiny Tupých č.36. To byli též první obdělávatelé půdy až do založení Františkova dvora kolem r. 1300. Dvůr patřil dceři Oldřicha z Hradce Kateřině, která dala v okolí vykácet lesy a založit polnosti. Tento dvůr o rozloze 65 hektarů pojmenovala Františkův dvůr (Franzlhof), pak Kateřinin dvůr. Kateřina pobývala ve Františkově dvoře (později Kateřinin dvůr) v letních měsících.

Tento dvůr byl za husitských válek v roce 1419 - 1436 zničen a vznikly dvory rodiny Handlů č.15 a rodiny Vogelů č.18. Byli to oblíbenci hradec- kého pána, kteří mu sloužili ve válečném čase. Obě tato jména přečkala třicetiletou válku a jméno Handl bylo zde ještě v roce 1945. Po husitských válkách začalo osídlování a do místa přišla nová jména.

Druhé osídlování se dělo po třicetileté válce. Během válek za těžkých životních podmínek mnohé rodiny vymřely nebo po zpustošení se do místa nevrátily. Také tři morové epidemie měly dopad na nové osídlence a zadní voje rakouských, bavorských a francouzských vojsk přispěly ke zpustošení celého kraje.

Nejstarší jména občanů až do roku 1945 trvající jsou Handl, Schneider, Tippl, Koller, Biebel a Grobauer. Protože byla obec za války součástí Sudet, po roce 1945 nastal odsun většiny rodin do Německa a Rakouska. První čeští obyvatelé se do Kačleh dostavili až 3. června 1945. Do té doby byla obec osídlena Němci.

Obec Kačlehy - historie Obec Kačlehy - historie