image
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kačležský zpravodaj > Kačležský zpravodaj 1. vydání leden 2015

Kačležský zpravodaj 1. vydání leden 2015

Ceník místních poplatků v roce 2015

Místní poplatek za odvoz odpadu pro trvale bydlící

400,00 Kč/os

Místní poplatek za odvoz odpadu pro rekreační objekty

400,00 na 1 objekt, neobývaný trvale bydlící osobou

Místní poplatek z chovu psů

200,00 na jedno chované zvíře

Ostatní platby v roce 2015

Stočné ČOV pro trvale bydlící občany

1 000,00 Kč na 1 objekt

Stočné ČOV pro rekreační objekty

700,00 Kč na 1 objekt

Uzávěrka plateb je 28. února 2015.

Palivové dřevo - samovýroba

Zájemci o samovýrobu palivového dřeva se zařadí do pořadníku žadatelů na principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Samovýroba, dle sdělení lesního hospodáře, a pravděpodobně i v budoucích letech, bude omezena z hlediska množství vytěžitelného paliva. Zatím na tento rok se počítá s 5 m3 na popisné číslo tak, aby se dostalo na všechny zájemce. Pokud se během roku ukáže, že lze ještě těžit, bude obec včas informována. Cena za 1 m3 bude stejná jako v roce 2014, tj. 121,- Kč vč. DPH.

Po projednání s majitelem bude zřejmě možné vytěžit olše po březích z odtoku z ČOV, jelikož spad větví a listí zanáší odtokovou stoku.

POV - Program obnovy venkova

Na rok 2015 jsou podány žádosti o dotace:

  • Oplocení, úprava a dovybavení pozemku dětského hřiště.
  • Zhotovení vrtu u OÚ.
  • Pořízení zahradní techniky na údržbu obecních ploch.

Maximální výše dotace na jednotlivé žádosti může být 60 procent z celkové odhadované částky, zbytek půjde z účtu obce. Dále budeme pozorně sledovat všechny nabídky a možnosti k získání dotací na další akce na infrastrukturu, zvelebení a potřeby obce.

Schránka

Na budově OÚ bude instalována schránka pro možnost obyvatel vkládat připomínky, stížnosti, nápady a podobně.

Tým pro nouzové situace obyvatel

Cílem tohoto týmu je pomoc obyvatelům obce, kteří se nepřízní osudu dostanou do tíživé situace. Například zabezpečení zvířat v době nemoci, hospitalizaci nebo při přírodních kalamitách, kdy obyvatel vzhledem k věku, nebo svým momentálním schopnostem nemůže počítat pomocí svých blízkých. Do tohoto týmu se mohou zařadit další zájemci.

Členové dobrovolného týmu, na které se mohou obyvatelé s žádostí o pomoc obracet:

Ladislav Jakub

Zdeněk Píša

Kateřina Doležalová

Irena Šenkýřová

Odpadové hospodářství obce

Příjmy

     

poplatky

36 983 Kč

odpad směsný

63 032 Kč

podnikatelé

450 Kč

odpad tříděný

28 710 Kč

EKO ...

15 812 Kč

   

celkem

53 245 Kč

   

celkem vydali

92 742 Kč

   

Obec dotovala odpadové hospodářství v 2014 částkou 39 497,- Kč.

ČOV

Příjmy

 

Výdaje

 

poplatky

37 600 Kč

provozní výdaje

57 342

Obec dotovala ČOV v 2014 částkou 19 742,- Kč.

Lesní hospodaření

Lesním hospodářem zůstává na rok 2015 pan J. Vališ, poté svoji činnost ukončí. Na další období bude tedy nutné stanovit nového lesního hospodáře. V roce 2015 bude nezbytné připravit plán lesního hospodaření na další období.

Stav účtů obce k 31. 12. 2014

Účet KB 2 426 520,53 Kč

Dotační účet 63 492,53 Kč

Kultura

Koncem února plánujeme uskutečnění masopustního průvodu s koněm a bryčkou, maškarami a harmonikářem. Zakončením maškarního průvodu by bylo opékání buřtů u OÚ. Snad nám bude přát počasí a tato akce nás na jedno odpoledne odpoutá od všedních starostí. Všichni, kdo se chtějí zapojit, jsou vítáni. Na maskách je třeba začít pracovat již nyní.

Příspěvky do tohoto listu mohou obyvatelé obce vhazovat do instalované schránky na obecním úřadě, nebo do rukou starosty.

Starosta obce Kačlehy